18/11/2020

Declaración institucional do pleno do Consello Consultivo de Galicia

Con data 18 de novembro de 2020, o Pleno do Consello Consultivo de Galicia, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda realizar unha Declaración Institucional expresando o seu máis profundo pesar polo falecemento de José Antonio García Caridad, que foi presidente da Real Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación e […]
16/10/2020

Cuestións relativas á potestade sancionadora en relación co Covid-19 (PDF)

A Sección de Estudos e Informes do Consello Consultivo de Galicia, en sesión realizada o día 14 de outubro de 2020, baixo a presidencia de José Luis Costa Pillado, actuando como secretaria Vanessa Brea Lago, e coa participación do conselleiro electivo Ignacio de Loyola Aranguren Pérez e do conselleiro electivo […]
Galego