Transparencia

A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro de transparencia e bo goberno regula a transparencia, as boas prácticas e a participación cidadá no ámbito da Administración pública de Galicia. Deste xeito, faise efectivo o dereito de cidadáns e cidadás a coñecer a actividade da Administración pública, ao tempo que se favorece o control da legalidade e se lle facilita á sociedade a asunción dun papel activo na vida administrativa, fomentando as oportunidades de participación na toma de decisións.

Seguindo os principios recollidos nesta lei, o Consello Consultivo de Galicia pon a disposición da cidadanía, nas seguintes ligazóns, os contidos relativos a:

Rexistro de ordes do día

  • Selecciona orde do día:

 
Galego