O Consello Consultivo de Galicia dá a benvida á tempada de cursos en colaboración coa EGAP

Imaxe xerada por intelixencia artificial

O Consello Consultivo de Galicia dá a benvida á tempada de cursos en colaboración coa EGAP

 • Firme compromiso de ambas as institucións coa formación continua dos profesionais do sector público na comunidade
 • É unha oportunidade para ampliar habilidades e comprender as implicacións legais e técnicas de temas clave
 • A semana empezou con A función consultiva do Consello Consultivo de Galicia e A responsabilidade patrimonial por razóns urbanísticas. Os supostos indemnizadores

Santiago, 21 de febreiro de 2024. O Consello Consultivo de Galicia dá un paso máis cara á promoción da excelencia académica e o desenvolvemento profesional ao dar a benvida á tempada de cursos en colaboración coa Escola Galega de Administración Pública (EGAP). Este acordo reflicte o firme compromiso de ambas as institucións coa formación continua e a capacitación especializada dos profesionais do ámbito público en Galicia.

A semana empezou con A función consultiva do Consello Consultivo de Galicia, un curso que ten como obxectivo brindar unha formación completa sobre as especialidades máis relevantes para as administracións locais nos procedementos nos que intervén o Consello Consultivo, así como as relacións das administracións locais con este órgano consultivo.

O programa contén os seguintes apartados:

 • Consello Consultivo de Galicia. Organización, competencias e funcionamento.
 • Elaboración de disposicións administrativas de carácter xeral.
 • Revisión dos actos en vía administrativa: declaración de lesividade.
 • Recurso extraordinario de revisión.
 • A intervención do Consello Consultivo na nova Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público.
 • Reclamacións en materia de responsabilidade patrimonial. Características, requisitos, presupostos.
 • Reclamacións en materia de responsabilidade patrimonial sanitaria.
 • Creación e supresión de municipios e alteración de termos municipais.
 • Ditames facultativos. A Sección de Estudos e Informes.

Así mesmo, ten lugar A responsabilidade patrimonial por razóns urbanísticas. Os supostos indemnizadores, cuxa finalidade é proporcionar unha formación práctica integral nos supostos indemnizadores por razóns urbanísticas, abordando todas aquelas actuacións nas que as administracións públicas deberán indemnizar -ou non- aos particulares por actos e disposicións en materia urbanística.

Dirixido ao persoal funcionario que presta servizos nos departamentos de Urbanismo, Obras Públicas, Infraestruturas, así como nos servizos de instrución e tramitación de reclamacións de responsabilidade patrimonial, o curso enfócase na análise detallada de cada suposto indemnizador contemplado na lei.

A formación será eminentemente práctica, centrándose nos requisitos necesarios para apreciar a existencia de responsabilidade de acordo coa normativa aplicable e a xurisprudencia que a desenvolve.

O seu temario é o seguinte:

 • O Consello Consultivo de Galicia. Organización, funcionamento e réxime xurídico.
 • Os supostos indemnizatorios. Regulación, características e requisitos.
 • Responsabilidade por modificacións de planeamento. Fóra de ordenación.
 • As vinculacións singulares.
 • A modificación ou extinción da eficacia dos títulos administrativos habilitantes de obras ou actividades determinadas polo cambio sobrevido da ordenación territorial ou urbanística.
 • A anulación dos títulos administrativos habilitantes de obras ou actividades, a demora inxustificada no seu outorgamento e denegación improcedente.
 • A ocupación de terreos destinados pola ordenación territorial e urbanística a dotacións públicas.

Ambos os cursos representan unha oportunidade única para aqueles profesionais do sector interesados en ampliar as súas habilidades e comprender as implicacións legais e técnicas destes temas cruciais no ámbito público.

Galego