Entra en vigor a modificación da relación de postos de traballo do Consello Consultivo de Galicia

Entra en vigor a modificación da relación de postos de traballo do Consello Consultivo de Galicia

  • A modificación da RPT non supón ningún custo económico
  • A súa aprobación garante que este órgano autonómico poida cumprir eficazmente coa súa función consultiva
  • A proposta de cambio foi consultada con organizacións sindicais e aprobada polo Consello de la Xunta o pasado 15 de febreiro

Santiago, 7 de marzo de 2024. O Consello Consultivo de Galicia é o principal órgano consultivo en materia de asesoramento xurídico da Xunta de Galicia e das administracións públicas da comunidade autónoma.

Para adaptar o seu funcionamento ás necesidades organizativas actuais, procedeu a realizar unha modificación na relación de postos de traballo (RPT) da institución.

A proposta foi consultada coas organizacións sindicais presentes na Mesa Xeral de Negociación dá Comunidade Autónoma e aprobada polo Consello da Xunta de Galicia o 15 de febreiro de 2024, sendo publicada, no Diario Oficial de Galicia do 6 de marzo de 2024.

As novidades máis destacables son as seguintes:

A) Amortización dun posto de traballo, neste caso o de titular da Secretaría Xeral, que deixa de ser un posto de funcionario por ter a consideración de alto cargo.
B) Modificación dos postos de letrado/a, que pasan de concurso a libre designación, para adaptala ao establecido na Lei 2/2017, do 8 de febreiro, sen prexuízo dos dereitos adquiridos polo persoal letrado que actualmente ocupa os postos modificados.

Doutra banda, a modificación da RPT non supón ningún custo económico.

Con esta aprobación, garántese que o Consello Consultivo de Galicia poida cumprir eficazmente coa súa función consultiva, contribuíndo ao bo funcionamento das administracións públicas.

Para máis información, consultar a publicación oficial no Diario Oficial de Galicia.

Galego