Facer accesible e inclusivo o patrimonio cultural, obxectivo dunhas xornadas en Santiago

Jorge Mira, entre Pérez Muñuzuri e Otero Cacho na segunda xornada.

Facer accesible e inclusivo o patrimonio cultural, obxectivo dunhas xornadas en Santiago

 

  • Estiveron organizadas pola Xunta de Galicia, en colaboración coa Asociación Profesional de Letrados e o Colexio de Arquitectos de Galicia
  • A letrada do Consello Consultivo de Galicia Carmen Salgueiro participou na mesa redonda ‘A accesibilidade na normativa cultural. A accesibilidade en espazos urbanizados’
  • José Ángel Oreiro, secretario xeral do Consello Consultivo, foi o encargado de coordinar estas xornadas, dirixidas academicamente por Isabel Novo, asesora xurídica da Consellería de Cultura
  • O Consello da Xunta do 19 de maio aprobou o anteproxecto de lei do patrimonio, que actualiza o marco legal axilizando e simplificando a xestión dos bens e dereitos da comunidade autónoma

 

Santiago, 30 de maio do 2023. O Pazo de San Roque acolleu esta semana as xornadas ‘Cara a un patrimonio cultural accesible e inclusivo. Unha visión holística do patrimonio cultural’. Tratouse dun encontro dirixido a afondar nos novos horizontes da accesibilidade e a inclusión no patrimonio organizado pola Xunta de Galicia coa Asociación Profesional de Letrados da Xunta e o Colexio de Arquitectos de Galicia.

A cita, inaugurada pola directora xeral de Patrimonio Cultural, M.ª del Carmen Martínez, contou coa participación de investigadores e profesores de Física da Universidade de Santiago de Compostela e profesionais das áreas xurídica e arquitectónica que expuxeron diferentes temas en formato de mesa redonda, como a titulada A accesibilidade na normativa cultural. A accesibilidade en espazos urbanizados, que contou coa intervención de Carmen Salgueiro, letrada do Consello Consultivo de Galicia.

En concreto, os temas que se trataron foron as novas perspectivas e a democratización no acceso ao patrimonio, a accesibilidade, a relación do patrimonio coa urbanización, a aplicación de modelos matemáticos para a protección preventiva e a incidencia da contaminación lumínica.

Todas estas cuestións, o seu tratamento xurídico e técnico a nivel autonómico, estatal e europeo, foron abordadas tamén desde unha posta en común dos instrumentos e as posibles solucións das que dispoñemos fronte aos retos que estas situacións están a provocar xa no momento actual e que non farán mais que aumentar no futuro inmediato.

Profesionais de prestixio como Agustín Pigni Giraudo, asesor xurídico da Presidencia da Xunta de Galicia; Manuel Chaín Pérez, subdirector xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais, da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural na Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades; a antes nomeada Carmen Salgueiro Moreira, letrada do Consello Consultivo de Galicia; Martín Barreiro Cruz, arquitecto e urbanista, Premio COAG 2022 Planeamento Urbanístico; Santiago Valencia Vila, xefe do Gabinete de Asuntos Constitucionais da Xunta de Galicia; Beatriz Moar Ulloa, arquitecta e xefa do Servizo de Edificación do Concello da Coruña; Isabel Novo Castro, asesora xurídica da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades; Ángel Panero Pardo, arquitecto da Oficina Técnica do Consorcio de Santiago; Jorge Mira Pérez, catedrático de Física da USC; Alberto Pérez Muñuzuri, investigador da Facultade de Física da USC e do Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia; e Alberto Otero Cacho, investigador da Facultade de Física da USC e do Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia, formaron parte destas xornadas celebradas no compostelán Pazo de San Roque.

 

Conclusións

Estas xornadas, dirixidas académicamente por Isabel Novo Castro, asesora xurídica da Consellería de Cultura, e coordinadas por José Ángel Oreiro Romar, secretario xeral do Consello Consultivo de Galicia, puxeron de manifesto a necesidade da nova norma para lograr unha protección integral e inclusiva do patrimonio histórico, e da oportunidade que supón para dotar de coherencia ao sistema de protección dos bens protexidos.

 

Aprobado o anteproxecto de lei do patrimonio

Por outra banda, o Consello da Xunta celebrado o 19 de maio deu o visto e prace ao anteproxecto de lei do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, un texto legal que establece o réxime  xurídico dos bens e dereitos da titularidade da Administración galega, actualizando o marco legal e regulatorio nesta materia, axilizando e simplificando a xestión patrimonial e, ademais, adaptando a normativa vixente ás modificacións introducidas na lexislación  básica estatal.

En concreto, o anteproxecto de lei concentra nun único texto normativo as múltiples peculiaridades que presentan os procedementos patrimoniais –até o de agora dispersos entre a Lei 5/2011, dous decretos que desenvolvían a normativa anterior a esta lei, así como a lexislación básica estatal– e incorpora modificacións que permiten mellorar e reducir os tempos de xestión ordinaria neste tipo de actuacións, facilitando a súa   consulta e aplicación e apostando por unha maior eficiencia na tramitación destes procedementos.

Galego