Aberta a convocatoria para os cursos que imparte o Consello Consultivo en colaboración coa EGAP

Aberta a convocatoria para os cursos que imparte o Consello Consultivo en colaboración coa EGAP

 

 •  Son oito cursos en teleformación dirixidos ao persoal empregado público das entidades locais e do sector público autonómico de Galicia
 •  A inscrición está dispoñible desde hoxe e ata o 29 de xaneiro na área de matrícula da Escola Galega de Administración Pública
 •  Os programas levados a cabo son planificados e supervisados por un grupo de profesionais altamente cualificados

 

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2024. O persoal empregado público das entidades locais e do sector público autonómico de Galicia xa pode acceder á convocatoria de oito actividades en teleformación que impartirá o Consello Consultivo  de Galicia, presidido polo maxistrado José Luis Costa Pillado, grazas ao cumprimento do convenio de colaboración subscrito coa Escola Galega de Administración Pública, dirixida por Sonia Rodríguez-Campos, orientado ao desenvolvemento conxuntode actividades de formación, divulgación e investigación.

Así mesmo, poderanse ofertar actividades formativas a persoal empregado público doutras entidades, organismos e institucións públicas, segundo o establecido na convocatoria publicada onte no Diario Oficial de Galicia.

 

Os cursos, que contarán con dúas convocatorias, son os seguintes:

 • A función consultiva do Consello Consultivo de Galicia.
 • A intervención do Consello Consultivo de Galicia na contratación pública.
 • A responsabilidade patrimonial por razóns de carácter urbanístico. Os supostos indemnizatorios.
 • A revisión en vía administrativa de títulos habilitantes de natureza urbanística.
 • Curso práctico sobre responsabilidade patrimonial das entidades locais
 • Elaboración de disposicións administrativas de carácter xeral.
 • Procedemento de responsabilidade patrimonial: irregularidades, defectos e cuestións prácticas.
 • Os recursos administrativos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

 

O prazo de presentación de solicitudes esténdese desde o día seguinte á publicación da resolución ata o 29 de xaneiro de 2024. As solicitudes realizaranse exclusivamente mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible en https://egap.xunta.gal/matricula.

A selección levarase a cabo de acordo cos criterios establecidos na Resolución da EGAP do 10 de maio de 2023. Darase preferencia ao persoal habilitado nacional e funcionario da Administración local de subgrupos A1 e A2, que teña responsabilidades en tramitación e instrución relacionadas coas materias dos cursos.

Os programas levados a cabo na EGAP e coordinados polo Consello Consultivo de Galicia son planificados e supervisados por un grupo de profesionais altamente cualificados, conformado por xuristas con extensa traxectoria nos campos da administración pública e o dereito. Isto asegura que os participantes obteñan unha capacitación actualizada, pertinente e práctica para o seu desenvolvemento profesional.

Galego