Experiencia no Consello Consultivo de Galicia: inmersión intensa dunha alumna da USC en prácticas

Experiencia no Consello Consultivo de Galicia: inmersión intensa dunha alumna da USC en prácticas

  • A historia de Xiana Suárez revela non só a aprendizaxe xurídica adquirida, senón tamén a conexión fortuíta que a conduciu ata aquí
  • O Dereito Administrativo despregouse ante ela de maneira entretida e práctica
  • Afirma que un mes no CCG podería compararse co aprendido nunha materia completa

Santiago de Compostela, decembro de 2023. A capital de Galicia é testemuña do enriquecedor paso polo Consello Consultivo de Galicia (CCG) da ribedense Xiana Suárez García, estudante do último curso do Grao en Dereito na Universidade de Santiago (USC). A súa historia revela non só a aprendizaxe xurídica adquirida no supremo órgano consultivo da Xunta de Galicia e das administracións públicas, senón tamén a conexión fortuíta que a conduciu ata aquí.

Xiana, alumna en prácticas no CCG, revela que o descubrimento destas oportunidades formativas produciuse grazas á recomendación de Carmen López Díaz, quen experimentara o mesmo camiño un ano antes. A casualidade quixo que Carmen e Xiana tivesen unha amiga en común durante o seu tempo de estancia no estranxeiro grazas a unha bolsa Erasmus. Impulsada polo desexo de aprender nunha administración pública, pois xa experimentara no ámbito privado, Xiana tomou a iniciativa de contactar con Carmen, quen lle falou de forma entusiasta sobre a súa experiencia e o valor das prácticas no Consello Consultivo.

O órgano consultivo galego que preside o maxistrado José Luis Costa Pillado converteuse no escenario de aprendizaxe para Xiana, quen confesa que, ao principio, “descoñecía as diferenzas entre un conselleiro e un letrado”. Ao longo das súas prácticas, tivo a oportunidade de abordar diversas temáticas baixo a tutela de José Ángel Oreiro, secretario xeral da institución; Nora Martínez, conselleira; e Carmen Salgueiro, letrada.

O Dereito Administrativo despregouse “ante Xiana de maneira entretida e práctica, conectando con situacións cotiás como as reclamacións patrimoniais derivadas de incidentes nas vías públicas. Asegura que “está moi preto da vida real”.

A súa breve pero intensa experiencia levouna a afirmar con seguridade que o Consello Consultivo de Galicia merece respecto e xustifica a súa existencia grazas ao traballo encomiable dos seus membros. “As persoas que traballan aquí fan un labor magnífico, é xente moi capaz, a opinión desta entidade ten que ser respectada pola traxectoria e polos profesionais que a compoñen”, subliña.

Ao ser preguntada sobre se a súa estancia foi equivalente a unha materia universitaria, Xiana non dubidou en afirmar que un mes no Consello Consultivo podería compararse co aprendido nunha materia completa. A intensidade da experiencia, combinada coas súas responsabilidades académicas, proporcionoulle unha visión máis ampla de estar fronte a un expediente, unha oportunidade única que lle permitiu aprender de tres profesionais dedicados exclusivamente ao seu desenvolvemento.

Cun enfoque presencial, Xiana analizou diversos expedientes, desde casos de responsabilidade patrimonial, revisións de oficio, ata contratación pública. A flexibilidade no seu horario, sendo posible compaxinar as prácticas coas clases e permitíndolle alongar un pouco máis do previsto o seu tempo no Consello, demostrou ser esencial para a súa experiencia educativa.

A ribadense deixa o CCG cunha visión máis ampla do que significa estar fronte a un expediente. A súa experiencia, sen dúbida, foi unha valiosa adición á súa formación académica e un testemuño elocuente da importancia e relevancia do Consello Consultivo de Galicia no panorama xurídico da comunidade.

Xiana conclúe salientando a atención e non a rixidez dos seus titores: “Foron moi atentos e comprensivos”. O seu tempo no CCG deixou unha pegada indeleble, equiparándose a unha materia completa e proporcionándolle unha perspectiva máis ampla e práctica sobre o mundo dos expedientes e o Dereito Administrativo.

O seu futuro máis inmediato, examinarse este mes de xaneiro e, quen sabe, preparar oposicións para acceder ao corpo de letrados, como a súa compañeira Carmen, dúas mulleres novas que se caracterizan pola súa constancia, perseveranza e ganas de aprender, que teñen toda a vida por diante para converterse naquilo que desexen.

A alumna Xiana Suárez García no salón de plenos do Consello Consultivo de Galicia

O secretario xeral do CCG, José Ángel Oreiro Romar, conversa coa estudante do Grao de Dereito da USC Xiana Suárez.

Galego