A análise da Lei 39/2015 sobre a revisión de actos firmes e os recursos administrativos, nun curso organizado polo Consello Consultivo e a EGAP

A entrada en vigor desta lei é unha oportunidade para afianzar o coñecemento da normativa

A análise da Lei 39/2015 sobre a revisión de actos firmes e os recursos administrativos, nun curso organizado polo Consello Consultivo e a EGAP

 

  • A súa entrada en vigor é unha oportunidade para afianzar o conocimiento da normativa en aspectos tan esenciais e decisivos á hora de resolver un recurso
  •  Trátase dunha materia de grande interese xurídico e doutrinal, polo que no curso se fará pausada referencia ás novidades xurisprudenciais
  •  Desde o 5 ata o 27 de xuño terá lugar este curso en modalidade de teleformación

  

Santiago, 5 de xuño de 2023. Organizado polo Consello Consultivo de Galicia e a Escola Galega de Administración Pública – EGAP, desde o día 5 e ata o 27 de xuño ten lugar o curso -en modalidade de teleformación- ‘Os recursos administrativos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas’, que ten como obxectivo a análise da normativa sobre a revisión de actos firmes e os recursos administrativos, comúns ou extraordinarios, que se poden interpoñer fronte a todo tipo de resolucións administrativas. A materia presenta especial interese científico e técnico para aquel persoal funcionario que tramite todo tipo de procedementos administrativos.

 

O coñecemento desta materia redunda no mellor exercicio profesional da súa función, na medida en que a materia presenta múltiples dimensións e que absolutamente todos os servizos públicos e, por tanto, todas as actuacións, incluídas as puramente materiais ou de xestión, están suxeitas a eventual recurso administrativo. Por outra banda, a entrada en vigor da Lei 39/2015, do 1 de outubro, é unha oportunidade para afianzar o coñecemento da normativa en aspectos tan esenciais e decisivos á hora de resolver un recurso, tales como as causas e os prazos de prescrición, a caducidade, a lexitimación ou a función dos órganos consultivos.

 

Ademais, a resolución de recursos administrativos dá lugar a unha intensa actividade xurisprudencial de interpretación e integración das leis que necesariamente ten que coñecer aquel persoal funcionario que, común ou eventualmente, participa na tramitación deste tipo de expedientes. Así mesmo, trátase dunha materia de gran interese xurídico e doutrinal, polo que no curso se fará pausada referencia ás novidades xurisprudenciais, facendo especial fincapé na doutrina do Tribunal Supremo e Tribunal Constitucional, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, así como tamén do Consello Consultivo de Galicia.

 

O programa está composto por seis módulos e un exame final:

 

➡️Módulo 1. A resolución dos procedementos administrativos.

➡️Módulo 2. Revisión dos actos en vía administrativa: revisión de oficio.

➡️Módulo 3. Revisión dos actos en vía administrativa: declaración de lesividade.

➡️Módulo 4. Revogación de actos e rectificación de erros.

➡️Módulo 5. Recursos ordinarios: recurso de alzada e recurso de reposición.

➡️Módulo 6. Recurso extraordinario de revisión.

➡️Exame

Galego