Nora María Martínez Yáñez

Currículo

Conselleiro/a

Naceu en Ferrol en 1970. Estudou nas Universidades de Granada e de Santiago de Compostela. Nesta última obtivo os títulos de licenciada en Dereito (1993) e de doutora europea en Dereito, con sobresaínte cum laude (1999).

A súa carreira profesional desenvolveuse no marco da docencia e investigación universitaria. Foi profesora de Filosofía do Dereito na Universidade de Santiago de Compostela (1998-1999) e de Dereito Mercantil na Universidade de Vigo (2001-2003). En 2004 incorpórase á Área de Dereito do Traballo e da Seguridade Social na Universidade de Vigo, onde ocupa unha praza de profesora contratada doutora ata o seu nomeamento como conselleira electiva do Consello Consultivo de Galicia en xaneiro de 2021.

Está acreditada pola Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación (ANECA) como profesora titular da universidade e ten recoñecidos catro quinquenios de docencia.

Na Universidade de Vigo foi directora do I e II Curso de Especialista en Seguridade Social (2005-2007); vicedecana da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo (2011-2013) e coordinadora do Máster Interuniversitario en Xestión e Dirección Laboral (2018-2020).

Conta con dous sexenios de investigación recoñecidos pola Comisión Nacional Avaliadora da Actividade Investigadora (CNEAI). Participou en máis de quince proxectos de investigación con financiamento público competitivo. Realizou estancias de investigación nas universidades de Bolonia (1996), Roma (1999) e Florencia (2015). É autora de dúas monografías, así como de máis de setenta capítulos de libro e artigos en revistas científicas. É membro da Asociación Española de Dereito do Traballo e da Seguridade Social (AEDTSS). Recibiu varios premios de investigación de ámbito estatal. Entre eles destaca o Premio de Estudos Financeiros, na modalidade de Dereito do Traballo e da Seguridade Social (2015).

Colaborou co Valedor do Pobo en calidade de asistente técnica (1998-2004). Dende 2018 ata a súa incorporación ao Consello Consultivo foi mediadora e árbitra do Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais de Solución de Conflitos de Traballo (AGA).

Galego