Publicacións

Recóllese neste apartado os datos estatísticos relativos á actividade consultiva anual do Consello Consultivo de Galicia e as observacións e suxestións formuladas segundo o establecido no artigo 15 da Lei 3/2014 do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia.

Galego