Sede

O Consello Consultivo de Galicia ten a súa sede no pazo de Amarante que se atopa en pleno núcleo histórico da cidade de Santiago de Compostela.

Foi construído na segunda metade do século XIX, sendo o seu autor Juan López Freire, fortemente influído polo gran arquitecto Miguel Ferro Caaveiro (autor dunha das fachadas da catedral de Santiago).

Responde a unha tipoloxía do típico pazo compostelán da segunda metade do século XIX, está dividido en dous andares e un semisoto, salientadas por franxas almofadadas. Pero a súa maior singularidade é amosar un monumental frontón recto que abrangue cinco dos once panos que compoñen a fachada. Esta peculiaridade faino quedar totalmente descentrado respecto desta, ao desprazarse o conxunto da porta principal cara ao extremo dereito do edificio. A porta de acceso ao edificio artella a fachada actuando como eixo de simetría, esta función vese potenciada ao prima-la tendencia vertical da porta, que invade no seu desenvolvemento ata o segundo corpo da fachada. O pazo de Amarante naceu cun marcado uso civil, para posteriormente pasar a ser sede do Ateneo León XIII, e xa máis cercano no tempo como Pazo de Xustiza, ata a creación do Consello Consultivo en 1996, en que pasou a acoller a este.