Aviso Legal

O acceso a este sitio web ten carácter gratuito e a sua visualización non require previa suscrición ou rexistro algún.

Os usuarios deberán empregar a información contida neste sitio web en cumprimento da lexislación aplicable en cada caso, respetando os dereitos de propiedade intelectual do CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA ou terceiros.

O usuario non realizará a través dos servizos que pon á súa disposición o CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA ningunha acción que cause dano ou alteracións nos contidos, nin obstaculizará o bo funcionamento do sitio web. Non causará problemas técnicos de ningunha índole, transferindo elementos susceptibles de portar virus informáticos ou de dañar, interferir ou interceptar total ou parcialmente a presente web.

En ningún caso o CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA será responsable do uso inadecuado deste sitio web ou dos seus contidos, ou das consecuencias que dito uso poida orixinar.

O CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA non garante que as suas páxinas se atopen operativas, nin que os seus contidos sexan completos, exactos ou fiables en todo momento. O CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA reservase o dereito a modificar en calquer momento, sen previo aviso, os contidos deste sitio web e as Condicións Xerais de Acceso.

En caso de efectuar operacións de mantemento, reparación, actualización ou mellora dos servizos, o CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA ten o dereito a suspender temporalmente e sen necesidade de preaviso o acceso ao presente sitio web, así como a reservarse o dereito de prestación ou cancelación dos servizos, sen perxuizo do cal procurará poñelo en coñecemento dos usuarios, sempre que as circunstancias así llo permitan.

Desta forma, excluese calquera responsabilidade polos danos e perxuicios de calquera natureza que poidan derivarse da falta de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento do sitio e dos seus servizos e a utilidade que os usuarios puideran atribuir ao presente sitio web.

En relación cos enlaces incluidos no presente sitio web dirixidos a outros sitios non xestionados polo CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA, esta institución manifesta que non exerce control algún sobre ditos sitios, nin é responsable do contido dos mesmos.

Os vínculos que este sitio web poida conter ofrecense, únicamente, a modo de referencias informativas, sen ningún tipo de valoración sobre os contidos, propietarios, servizos ou produtos ofrecidos desde os mesmos.

As presentes Condicións Xerais de Utilización e todas as relacións que se establezan entre o usuario e o CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA rexiranse pola lexislación española.

A utilización do sitio web implica a aceptación das anteriores Condicións Xerais de Utilización.