Publicacións

Recóllese neste apartado os datos estatísticos relativos á actividade consultiva anual do Consello Consultivo de Galicia e as observacións e suxestións formuladas segundo o establecido no artigo 15 da Lei 3/2014 do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia

Memoria 2009

Memoria 2010

Memoria 2011 :: Memoria 2011 Interactiva :: Memoria 2011 (zip)

Memoria 2012 Interactiva :: Memoria 2012 (zip)

Memoria 2013 Interactiva :: Memoria 2013 (zip)

Memoria 2014 Interactiva :: Memoria 2014 (zip)

Memoria 2015

Memoria 2016

Memoria 2017

Memoria 2018

Memoria 2019