CURSO PRÁCTICO SOBRE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DAS ENTIDADES LOCAIS E CURSO SOBRE OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA NOVA LEI 38/2015 DE 1 DE OUTUBRO

Publicada o 25 / 1 / 2018

A través do convenio de colaboración suscrito entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello Consultivo de Galicia

Ler a nova enteira. . .


CURSO PRÁCTICO SOBRE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DAS ENTIDADES LOCAIS

Publicada o 10 / 11 / 2017

 O Consello Consultivo de Galicia organiza o curso denominado " Curso práctico sobre responsabilidade patrimonial das entidades locais".

Ler a nova enteira. . .


EXPERTOS REUNIDOS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA COINCIDEN EN VATICINAR UN FORTALECEMENTO DA ACCUÓN CONSULTIVA

Publicada o 2 / 11 / 2017

O futuro dos consellos consultivos está garantido pola súa disparidade de modelos, as sucesivas ampliacóns  das súas funcións e a súa alta carga de traballo.

Ler a nova enteira. . .


CURSO SOBRE " OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA NOVA LEI 39/2015, DO 1 DE OUTUBRO

Publicada o 25 / 10 / 2017

 

O Consello Consultivo de Galicia organiza o curso : "Os recursos administrativos na nova Lei 39/2015, do 1 de outubro".

Ler a nova enteira. . .