A AMTEGA E O CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA ASINAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FACILITAR A ADAPTACIÓN DESTE ÓRGANO Á LEI 39/2015 DO PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DAS ADMINISRACIÓNS PÚBLICAS

Publicada o 22 / 3 / 2018

A directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia ( AMTEGA), Mar Pereira Álvarez e o presidente do Consello Consultivo de Galicia, José Luis Costa Pillado, asinaron hoxe un convenio de colaboración para facilitar a adaptación deste órgano á Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

 

Ler a nova enteira. . .


O CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA DITAMINA QUE PROCEDE UNHA INDEMNIZACIÓN DE 104.000 EUROS POR RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO SERGAS

Publicada o 27 / 2 / 2018

 O Consello Consultivo de Galicia dictamina que procede unha indemnización de 104.000 euros polos danos e perdas sufridos tras unha intervención cirúrxica

Ler a nova enteira. . .


O CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA DITAMINA QUE PROCEDE UNHA INDEMNIZACIÓN DE 150.000 EUROS POR RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO SERGAS

Publicada o 23 / 2 / 2018

 O Consello Consultivo de Galicia ditamina que procede unha indemnización de 150.000 euros por unha deficiente sistencia sanitaria

Ler a nova enteira. . .


CURSO PRÁCTICO SOBRE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DAS ENTIDADES LOCAIS E CURSO SOBRE OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA NOVA LEI 38/2015 DE 1 DE OUTUBRO

Publicada o 25 / 1 / 2018

A través do convenio de colaboración suscrito entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello Consultivo de Galicia

Ler a nova enteira. . .