O Consello Consultivo de Galicia ditamina que procede unha indemnización de 135.000,00 euros por responsabilidade patrimonial do SERGAS

Publicada o 4 / 10 / 2018

O Consello consultivo de Galicia ditamina que procede unha indemnización de 135.000,00 euros polos danos e perdas derivados do deficiente seguimento e atención ao parto nun embarazo xemelgar co resultado de sufrimento fetal dun dos xemelgos e grave dano neurolóxico.

Ler a nova enteira. . .


O presidente do Consello Consultivo de Galicia, José Luis Costa Pillado, presentou hoxe ao presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a Memoria Anual do 2017.

Publicada o 9 / 7 / 2018

O presidente do Consello Consultivo de Galicia, José Luis Costa Pillado, presentou hoxe ao presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a Memoria Anual do 2017, memoria aprobada previamente polo Pleno do Consello Consultivo de Galicia na sesión celebrada o 20 de xuño de 2018 e elevada ao Consello da Xunta de Galicia de data 29 de xuño de 2018.

Ler a nova enteira. . .


A AMTEGA E O CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA ASINAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FACILITAR A ADAPTACIÓN DESTE ÓRGANO Á LEI 39/2015 DO PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DAS ADMINISRACIÓNS PÚBLICAS

Publicada o 22 / 3 / 2018

A directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia ( AMTEGA), Mar Pereira Álvarez e o presidente do Consello Consultivo de Galicia, José Luis Costa Pillado, asinaron hoxe un convenio de colaboración para facilitar a adaptación deste órgano á Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

 

Ler a nova enteira. . .


O CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA DITAMINA QUE PROCEDE UNHA INDEMNIZACIÓN DE 104.000 EUROS POR RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO SERGAS

Publicada o 27 / 2 / 2018

 O Consello Consultivo de Galicia dictamina que procede unha indemnización de 104.000 euros polos danos e perdas sufridos tras unha intervención cirúrxica

Ler a nova enteira. . .